Fable Legends

FABLE LEGENDS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Fable Legends cho phép game thủ chơi beta vào đầu 2014

Fable Legends cho phép game thủ chơi beta vào đầu 2014

Đỉnh

Trong khi đó, Fable IV vẫn “lặn không sủi tăm”.

Xem thêm