EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

14:46 07/06/2013

Nhóm EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa trong bộ sưu tập mới nhất trên tạp chí Céci số ra tháng 6/2013.

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

EXO mộng mị lạc giữa rừng hoa

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn