EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

18/10/2013, 17:00 GMT+07:00

Boyband EXO thể hiện phong cách cực chất với nhiều trải nghiệm thời trang khách nhau trên tạp chí Celebrity (Hàn Quốc).

Boyband EXO thể hiện phong cách cực chất với nhiều trải nghiệm thời trang khác nhau trên tạp chí Celebrity (Hàn Quốc).

EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

EXO cực chất với nhiều phong cách trên tạp chí Celebrity

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn

CTV - TGT (Tổng hợp)