EndCoV

ENDCOV - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Châu Bùi trở thành đại sứ dự án EndCoV chung tay phòng, chống Covid-19

Châu Bùi trở thành đại sứ dự án EndCoV chung tay phòng, chống Covid-19

Sao Việt

Chiến dịch EndCoV với Châu Bùi làm đại sứ hi vọng sẽ giúp nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng như lan tỏa được những thông điệp tốt đẹp.

Xem thêm