Em bé "hốt hoảng" khi lần đầu tiên được ăn bơ

Lần đầu tiên được mẹ cho ăn bơ, em bé đã có những biểu cảm cực kỳ "khó đỡ".

Lần đầu tiên được mẹ cho ăn bơ, em bé đã có những biểu cảm cực kỳ "khó đỡ".

Con nít

Cười chút chơi