Em bé hình thành giới tính trong bụng mẹ như thế nào?

04/09/2015, 18:00 GMT+07:00

Hình thái cơ quan sinh dục bé trai và bé gái đều rất giống nhau, đến tuần thứ 9 trở đi thì mới có sự khác biệt rõ rệt và thú vị.

Hình thái cơ quan sinh dục bé trai và bé gái đều rất giống nhau, đến tuần thứ 9 trở đi thì mới có sự khác biệt rõ rệt và thú vị.

Hãy cùng xem sự phát triển của cơ quan sinh dục con trai con gái hình thành như thế nào nhé!