Edge Pamute

EDGE PAMUTE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Edge Pamute - The Daring Pioneer

Edge Pamute - The Daring Pioneer

Nhân vật

Edge Pamute still looks young and passionate like he's just 20. He calls himself “a dreamer” for having two personalities inside his soul.

Edge Pamute – Kẻ tiên phong liều lĩnh

Nhân vật

Edge Pamute được người ta ví von như là nhà tiên phong có công trong việc kiến tạo ngành truyền thông giải trí và âm nhạc tại Việt Nam.

Xem thêm