Giải trí 26/03/2013

“Sắc màu văn hóa” là chủ đề cho vòng E-Photo Tour vừa được tổ chức vào ngày 23.3 tại trường ĐH KHXH&NV