e-David

E-DAVID - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: e-David - Họa sĩ robot có khả năng vẽ thực thụ

e-David - Họa sĩ robot có khả năng vẽ thực thụ

Độc

Sự tiến hóa của ngành hội họa cuối cùng cũng đã đạt tới đỉnh cao: một con robot có thể được lập trình để vẽ như con người.

Xem thêm