Đường Thu Hương

ĐƯỜNG THU HƯƠNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Con đường nào đến với nghề PR?

Con đường nào đến với nghề PR?

Đời

Mạng việc làm hàng đầu Đông Nam Á đã tổ chức thành công buổi đối thoại về nghề PR với chủ đề “Hành trình trở thành giám đốc đối ngoại”.

Xem thêm