Không cưỡng lại những biểu cảm nhìn là yêu của "đại thần" Tiêu Nại

03/09/2016, 19:50 GMT+07:00

Hãy xem lại những biểu cảm trên khuôn mặt của Tiêu Nại trong phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đang làm điên đảo cộng đồng mạng.

Hãy xem lại những biểu cảm trên khuôn mặt của Tiêu Nại trong phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đang làm điên đảo cộng đồng mạng.

Theo nguồn: Tổng hợp