Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

01/01/2017, 11:00 GMT+07:00

Mỗi khi bước vào bất kì cuộc vui nào, bận nên lẩm nhẩm chín vạn sáu trăm lần câu "vui thôi, đừng vui quá"...

Thế nhưng những cuộc vui cuối năm vẫn cuốn những người dưới đây vào vòng xoáy "phê pha", để rồi tự họ gây ra những tình huống dở khóc dở cười như thế này đây.

1. Ba say chưa chai, ba chị lăn quay.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

2. Lần sau có quẩy cũng phải để ý chỗ mình đứng nhé... 

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

3. Kiều nữ và đại gia cũng không tránh khỏi phong ba bão táp.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

4. Có ai lại chạy ra giữa đường để lắc thế này bao giờ...

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

5. Nhắc lại lần thứ hai, cần nhìn lại chỗ mình đứng trước khi quẩy.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

6. Kể cả phê một mình thì chị cũng không ngại đâu.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

7. Khi đã phê thì anh không ngại đụng độ ai hết.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

8. Đau thế này thì nhớ trong cả cơn mê luôn.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

9. Cũng muốn dậy để quẩy lắm, nhưng mà sao đầu nặng thế này hổng nhấc nổi.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

10. Một cây gậy trúng hai cái đích...

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

11. Đã bảo là đừng vui quá, không mất vui mà lại.

Tiệc tùng năm mới, vui thôi đừng vui quá như các thanh niên này nhé!

Tổng hợp