Đừng vì ướt áo mà giận trời mưa

ĐỪNG VÌ ƯỚT ÁO MÀ GIẬN TRỜI MƯA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đừng vì ướt áo mà giận trời mưa

Đừng vì ướt áo mà giận trời mưa

Hạt giống tâm hồn

Dưới cùng một cơn mưa, cảm xúc quyết định cách người ta nói về cơn mưa đó. Mưa không đem tới vui mừng hay tức giận, thứ tạo ra vấn đề chính là cách ta phản ứng

Xem thêm