"Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn mất nết còn thức", chân lý này có ai mà chưa trải qua?

09/12/2017, 13:03 GMT+07:00

Chỉ cần nhìn loạt ảnh bên dưới, bạn sẽ thấm nhuần tư tưởng "không bao giờ được ngủ khi lũ bạn thân còn thức".

Bạn thân là những đứa luôn bên cạnh bạn khi bạn mệt mỏi, tuy nhiên chúng cũng là lũ dạy cho bạn những bài học nhớ đời. Những nạn nhân dưới đây là minh chứng hùng hồn cho chân lý dù có thế nào cũng nhất quyết không bao giờ được ngủ khi lũ bạn còn thức, nếu không bạn sẽ có những hình ảnh "để đời" và không thể nào quên.


Iron man phiên bản người say.
Iron man phiên bản người say.


Biến hình thành xác ướp Ai Cập trong vòng 1 nốt nhạc.
Biến hình thành xác ướp Ai Cập trong vòng 1 nốt nhạc.


Tiểu miêu nữ phiên bản "lỗi".
Tiểu miêu nữ phiên bản "lỗi".


Người thép phiên bản 1900 lâu lắm.
Người thép phiên bản 1900 lâu lắm.


Tỉnh dậy anh đã có kiểu đầu mới.
Tỉnh dậy anh đã có kiểu đầu mới.


Nếu không muốn gợi cảm như thế này thì đừng ngủ nhé.
Nếu không muốn gợi cảm như thế này thì đừng ngủ nhé.


Hội bạn thân có tâm nhất năm, sợ bạn lạnh nên may hẳn áo cho bạn.
Hội bạn thân có tâm nhất năm, sợ bạn lạnh nên may hẳn áo cho bạn.


Hai cục mỡ sexy đây rồi.
Hai cục mỡ sexy đây rồi.


Khi ngủ và được lũ bạn thân cosplay thành Người khổng lồ xanh.
Khi ngủ và được lũ bạn thân cosplay thành Người khổng lồ xanh.


Hội bạn thân có tâm nhất năm là đây.
Hội bạn thân có tâm nhất năm là đây.


Kiểu này thì chắc tắm tới mai.
Kiểu này thì chắc tắm tới mai.

Nếu không muốn trở thành nạn nhân trong trò đùa tai quái của lũ bạn thì đừng bao giờ ngưng "đề phòng" lũ chúng nó. Lắm lúc vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ trở thành nhân vật chính của một câu chuyện cười không hồi kết đấy.

(Ảnh: Internet)