Đúng giờ

ĐÚNG GIỜ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vô phương cứu chữa, các 'cao nhân ngủ nướng' đã nghĩ ra những cách có 1-0-2 này để thức dậy mỗi sáng

Vô phương cứu chữa, các "cao nhân ngủ nướng" đã nghĩ ra những cách có 1-0-2 này để thức dậy mỗi sáng

Mẹo chất

Nếu là thánh ngủ nướng hết thuốc chữa thì đây chính là những giải pháp cuối cùng bảo đảm hiệu nghiệm dành cho bạn.

Chạy muộn đã đành, công ty đường sắt Nhật còn thành khẩn xin lỗi vì chạy sớm hẳn... 25 giây

Xã hội

Công ty đường sắt Nhật Bản ví lỗi "chạy sớm 25 giây" là điều không thể tha thứ. Đã vượt ra khỏi "cảnh giới của sự đúng giờ" mà họ vẫn xin lỗi ư? Tại sao vậy?

Xem thêm