Dùng con dao 1000 độ C cắt thịt và cái kết bất ngờ

06/12/2016, 18:34 GMT+07:00

Khi dùng con dao được nung đến 1000 độ C và cắt trực tiếp lên miếng thịt sẽ có phản ứng như thế nào? Cùng xem nhé!

Khi dùng con dao được nung đến 1000 độ C và cắt trực tiếp lên miếng thịt sẽ có phản ứng như thế nào? Cùng xem nhé!

Nguồn video: Giang Hoàng