Đừng chọc tức lính cứu hỏa

16/03/2014, 15:30 GMT+07:00

Đừng dại gì mà động vào lính cứu hỏa nhé, kể cả cảnh sát giao thông!

Đừng dại gì mà động vào lính cứu hỏa nhé, kể cả cảnh sát giao thông!