Đừng bao giờ tin vào những chú hề bạn gặp giữa đường nhé

06/11/2014, 20:00 GMT+07:00

Nếu không thì hậu quả hơi bị... khó chịu đấy!

Nếu không thì hậu quả hơi bị... khó chịu đấy!