Đừng bao giờ tin vào những chú hề bạn gặp giữa đường nhé

Nếu không thì hậu quả hơi bị... khó chịu đấy!

Nếu không thì hậu quả hơi bị... khó chịu đấy!

CTV - Rémi GAILLARD | 06/11/2014