Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn thức

06/09/2014, 16:00 GMT+07:00

Chứng cứ hùng hồn cho việc sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn dám ngủ khi lũ bạn thân vẫn còn thức cạnh bên!

Chứng cứ hùng hồn cho việc sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn dám ngủ khi lũ bạn thân vẫn còn thức cạnh bên!