Càng lớn, càng thấy khó để yêu một ai đó!

09/02/2017, 19:05 GMT+07:00

Càng lớn bạn sẽ càng nhận ra để trao tình cảm, trái tim của mình cho một ai đó là điều rất khó khăn.

Càng lớn bạn sẽ càng nhận ra để trao tình cảm, trái tim của mình cho một ai đó là điều rất khó khăn. 

Theo nguồn: tổng hợp