Dự án nhà cho mẹ đơn thân

DỰ ÁN NHÀ CHO MẸ ĐƠN THÂN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Dự án nhà ở cho mẹ đơn thân được Liên hiệp quốc tôn vinh

Dự án nhà ở cho mẹ đơn thân được Liên hiệp quốc tôn vinh

Xã hội

Đánh giá cao dự án này, giải thưởng World Habitat được trao cho quỹ cũng nhầm nhấn mạnh ý tưởng nhân văn của quỹ đang giúp cải thiện diện mạo các KDC.

Xem thêm