Đột nhập những trường đại học "sống ảo" nhất Việt Nam

22/08/2017, 19:10 GMT+07:00

Những ngôi trường đại học đẹp như mơ mà bất kỳ góc nào sinh viên cũng có thể check in "sống ảo".

Trường đẹp như thế này muốn trốn học cũng không nỡ lòng nào ấy chứ.