don't mess my tempo

DON'T MESS MY TEMPO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Bài hát mới chỉ xếp hạng 98, fan nghi ngờ EXO bị 'thánh drama' Mnet chèn ép vì thù riêng?

Bài hát mới chỉ xếp hạng 98, fan nghi ngờ EXO bị "thánh drama" Mnet chèn ép vì thù riêng?

Bài hát mới chỉ xếp hạng 98, fan nghi ngờ EXO bị "thánh drama" Mnet chèn ép vì thù riêng?

Hoàn hảo từ visual đến âm nhạc, EXO-L đã phổng mũi tự hào khi fan Kpop khen ngợi EXO chưa?

Hoàn hảo từ visual đến âm nhạc, EXO-L đã phổng mũi tự hào khi fan Kpop khen ngợi EXO chưa?

Xem thêm