dòng tin nhắn cuối

DÒNG TIN NHẮN CUỐI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh lớp 12 nhảy cầu: 'Em không muốn sống nữa, nó phải chịu trách nhiệm'

Tin nhắn cuối cùng của nữ sinh lớp 12 nhảy cầu: "Em không muốn sống nữa, nó phải chịu trách nhiệm"

Xã hội

Bên dưới là ảnh chụp lan can thành cầu và dòng tin nhắn cuối cùng V.A. gửi đi là một câu hỏi cụt lủn: “Nhảy nhé?”.

Xem thêm