Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

11/12/2013, 08:00 GMT+07:00

Trai đẹp Lee Jong Suk vừa xuất hiện trên tạp chí thời trang W (Hàn Quốc) với nét tinh khôi đón nắng sớm mùa đông.

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk

Đón nắng sớm mùa đông cùng mỹ nam Lee Jong Suk