don juan

DON JUAN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Diễn viên Huy Khánh: 'Làm Don Juan mãi, cũng đến lúc chán ngấy rồi!'

Diễn viên Huy Khánh: "Làm Don Juan mãi, cũng đến lúc chán ngấy rồi!"

Sao Việt

Huy Khánh đang cố gắng tìm kiếm những vai diễn khác để có thể thoát khỏi một hình ảnh một Don Juan công tử, đào hoa.

Xem thêm