Sao 10/09/2013

Ngày hôm qua, các trang báo mạng đều rầm rộ đưa tin Dương Mịch qua đêm với ông Lưu Chí Quân để đối lấy vai diễn trong Tân Hồng Lâu Mộng.