Đôi khi những người có ít hơn, lại sẽ cho đi nhiều hơn

Cùng theo chân chàng trai này thử lòng những người xung quanh, liệu có ai sẽ giúp anh , sẽ cho anh một mẩu thức anh khi anh tiến lại gần.

Cùng theo chân chàng trai này thử lòng những người xung quanh, liệu có ai sẽ giúp anh , sẽ cho anh một mẩu thức anh khi anh cầu xin. Bài thí nghiệm xã hội này cho thấy có những người dù có rất ít lại cho đi nhiều hơn những người đang có rất nhiều thứ. Xem và suy ngẫm nhé. 

Theo nguồn: Johal

Đôi khi những người có ít hơn, lại sẽ cho đi nhiều hơn

Đôi khi những người có ít hơn, lại sẽ cho đi nhiều hơn

Đôi khi những người có ít hơn, lại sẽ cho đi nhiều hơn

Trải nghiệm thời trang đa phong cách cùng Hello Weekend Market

Những bài tập săn chắc cơ thể không dành cho dân F.A

Trải nghiệm xã hội

Xin ăn