Đôi khi chúng ta có cần một mối quan hệ "mập mờ"?

10/01/2017, 19:00 GMT+07:00

Mối quan hệ mập mờ là mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc, nhiều hơn một tình bạn và ít hơn một tình yêu.

Mối quan hệ mập mờ là mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc, nhiều hơn một tình bạn và ít hơn một tình yêu. Bạn đã bao giờ như vậy một lần trong đời? Trong cuộc đời mỗi người chắc có lẽ đều có một mối quan hệ không thể gọi thành tên như thế, mối quan hệ khiến bạn từng hy vọng, nhưng rồi lại thờ ơ, không tiến cũng không lùi, cứ mãi ở nguyên một chỗ rồi biến mất.

Theo nguồn: tổng hợp, Sơn Tùng M-TP