Đôi giày thông minh khiến giới trẻ thế giới thèm khát

19/12/2015, 15:30 GMT+07:00

Đôi giày này có khả năng hiển thị màu HD các hoạ tiết tĩnh và động do tự bạn thiết kế, ngoài ra nó còn có khả năng tự sạc khi bạn di chuyển.

Đôi giày này có khả năng hiển thị màu HD các hoạ tiết tĩnh và động do tự bạn thiết kế, ngoài ra nó còn có khả năng tự sạc khi bạn di chuyển.

Đôi giày thông minh khiến giới trẻ thế giới thèm khát

Đôi giày thông minh khiến giới trẻ thế giới thèm khát

Đôi giày thông minh khiến giới trẻ thế giới thèm khát