[Độc] Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam

04/12/2012, 10:45 GMT+07:00

Cuộc sống muôn màu luôn mang lại cho con người rất nhiều tiếng cười thú vị.


	
	Phái đẹp giành quyền bình đẳng.
Phái đẹp giành quyền bình đẳng.


	
	Xe máy hai tầng.
Xe máy hai tầng.


	
	Siêu nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.
Siêu nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.


	
	"Anh hùng" cưỡi phao.
"Anh hùng" cưỡi phao.


	
	Ăn chơi lo gì tuổi tác.
Ăn chơi lo gì tuổi tác.


	
	Tình trạng này chắc chỉ có ở Việt Nam.
Tình trạng này chắc chỉ có ở Việt Nam.


	
	Hết việc ở cửa hàng quần áo, mannequin lại ra trông đường.
Hết việc ở cửa hàng quần áo, mannequin lại ra trông đường.


	
	Giai nhân leo cột điện.
Giai nhân leo cột điện.


	
	Thông báo khẩn.
Thông báo khẩn.


	
	Tưởng bở.
Tưởng bở.