độc dược

ĐỘC DƯỢC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trò cười của lịch sử: Vị Hoàng đế uống độc dược mỗi ngày, đến lúc muốn tự sát lại không thành

Trò cười của lịch sử: Vị Hoàng đế uống độc dược mỗi ngày, đến lúc muốn tự sát lại không thành

Khám phá

Mong muốn cơ thể kháng được độc tố, vị Hoàng đế này đã uống thuốc độc mỗi ngày để rèn luyện. Thế nhưng khi lâm đường cùng, ông tự sát thế nào cũng không thành.

Xem thêm