Độc đáo với chiếc lều cắm trại mà dân phượt "mơ ước"

26/02/2017, 17:00 GMT+07:00

Nếu là một dân phượt chính hiệu hẳn bạn sẽ "mơ ước" có được chiếc lều di động "đa di năng" như thế nay. Hãy cùng xem nó tiện lợi thế nào!

Nếu là một dân phượt chính hiệu hẳn bạn sẽ "mơ ước" có được chiếc lều di động "đa di năng" như thế nay. Hãy cùng xem nó tiện lợi thế nào!

Theo nguồn: Brightside