Độc đáo với cậu bé chế tạo xe cần cẩu bằng... ống bơm

01/01/2016, 11:00 GMT+07:00

Bằng cách nối những ống bơm với nhau, cậu bé này khiến nhiều người ngạc nhiên khi chế tạo ra xe cần cẩu.

Bằng cách nối những ống bơm với nhau, cậu bé này khiến nhiều người ngạc nhiên khi chế tạo ra xe cần cẩu và điều khiển nó một cách thuần thục. Cùng xem nhé!

Độc đáo với cậu bé chế tạo xe cần cẩu bằng... ống bơm

Độc đáo với cậu bé chế tạo xe cần cẩu bằng... ống bơm

Độc đáo với cậu bé chế tạo xe cần cẩu bằng... ống bơm