Độc đáo với các siêu phẩm nghệ thuật từ... sơn xịt

18/05/2015, 17:44 GMT+07:00

Không cần nhiều dụng cụ đắt tiền, các nghệ sĩ đường phố Barcelona chỉ cần những chai sơn xịt đã có thể tạo nên những tác phẩm tuyệt mỹ.

Không cần nhiều dụng cụ đắt tiền, các nghệ sĩ đường phố Barcelona chỉ cần những chai sơn xịt đã có thể tạo nên những tác phẩm tuyệt mỹ.