Độc đáo kỹ thuật DJ chỉ sử dụng microphone

03/03/2014, 13:30 GMT+07:00

Chỉ sử dụng chiếc microphone làm công cụ, MGM có thể tạo ra hẳn một bản nhạc với nhiều âm thanh khác nhau một cách sáng tạo và ấn tượng.

Chỉ sử dụng chiếc microphone làm công cụ, MGM có thể tạo ra hẳn một bản nhạc với nhiều âm thanh khác nhau một cách sáng tạo và ấn tượng. Không hề sử dụng tới kỹ thuật phòng thu mà chỉ được sắp xếp tài tình với nhau tạo thành một chuỗi âm thanh đáng kinh ngạc.