Độc đáo chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa người và thiên nhiên

12/12/2013, 16:00 GMT+07:00

Nghệ thuật nhiếp ảnh chồng hình (Mutiple Exposure) để có được những tấm hình đặc sắc thì quả là một thử thách, nhưng nếu nhiếp ảnh gia thành công họ sẽ tạo ra được những bức hình đẹp đến không ngờ.

Nhiếp ảnh gia người Phần Lan Christoffer Relander nổi tiếng với việc áp dụng kỹ thuật này vào các bức ảnh của mình, đã pha trộn hình ảnh của con người và cảnh thành một thể thống nhất, đẹp đễn ngỡ ngàng. Một số tấm hình thậm chí ý nghĩa đến ám ảnh về mối quan hệ giữa con người và mẹ thiên nhiên. Hãy cùng nghiêm ngưỡng một vài tấm hình đặc sắc trong bộ ảnh “We Are Nature” Vol.II và Vol.III của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng dưới đây.

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên

Chùm ảnh nghệ thuật kết hợp giữa con người và thiên nhiên