Đoạn video giúp các bạn teen nữ tự tin hơn vào bản thân

01/07/2014, 20:00 GMT+07:00

Xã hội hiện đại tuy đã đề cao sự bình đẳng nam-nữ, tuy nhiên mọi người vẫn cho rằng những gì thuộc về phái yếu đều mang nghĩa tiêu cực.

Xã hội hiện đại tuy đã đề cao sự bình đẳng nam-nữ, tuy nhiên mọi người vẫn cho rằng những gì thuộc về phái yếu đa phần đều mang nghĩa tiêu cực. Điều này mang hàm ý xúc phạm, và ảnh hưởng rõ ràng tới tâm lý của trẻ em gái ở độ tuổi vị thành niên, độ tuổi dễ tổn thương và định hình nhân cách.