Đoạn video "ảo giác" sẽ khiến bạn xem đi xem lại nhiều lần

07/07/2014, 23:55 GMT+07:00

Sử dụng kỹ thuật tạo hình kỳ ảo, bạn sẽ không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

Sử dụng kỹ thuật tạo hình kỳ ảo, bạn sẽ không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.