Đoạn phim mà bất cứ ai cũng chết lặng khi xem

08/05/2014, 08:00 GMT+07:00

Chưa bao giờ con người trở nên ù lì và là nô lệ của công nghệ rõ rệt như hiện tại.

Chưa bao giờ con người trở nên ù lì và là nô lệ của công nghệ rõ rệt như hiện tại. Mỗi một phút giây chúng ta chăm chú vào điện thoại, là đã hoang phí cuộc sống và bỏ lỡ những cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

Đoạn phim có tên Hãy Nhìn Lên (Look Up) của tác giả Gary Turk là hồi chuông cảnh tỉnh cho bất cứ ai đang tận dụng công nghệ và cuộc sống ảo, đánh mất những cảm xúc cơ  bản của con người.