Đoạn phim khiến người xem không dám nhắn tin khi chạy xe

11/04/2014, 12:54 GMT+07:00

Chỉ với 2 giây đã có thể đánh đổi cả sinh mạng của bạn và người thân.

Chỉ với 2 giây đã có thể đánh đổi cả sinh mạng của bạn và người thân.