Đoàn người giải cứu chú chó kẹt giữa lớp băng dày giá lạnh

27/11/2016, 16:00 GMT+07:00

Hình ảnh chú chó đáng thương kẹt giữa băng tuyết lạnh giá được cả một đoàn người hết sức cứu trợ gây xúc động mạnh cho không ít người xem.

Hình ảnh chú chó đáng thương kẹt giữa băng tuyết lạnh giá được cả một đoàn người hết sức cứu trợ gây xúc động mạnh cho không ít người xem.