Đọ sức mạnh của siêu anh hùng trong 'Captain America'

29/04/2016, 11:34 GMT+07:00

Dàn siêu anh hùng sẽ đọ sức với nhau trong 'Captain America: Civil War' được đặt lên bàn cân.