Đổ muối nóng chảy vào nước, cái kết vô hậu xảy ra bất ngờ

11/03/2016, 16:40 GMT+07:00

Đừng ai dại dột mà thử trò này tại nhà nha!

Nung nóng 500gram muối tinh thành muối nỏng chảy, sau đó cho vào nước, một phản ứng khủng khiếp lập tức xảy ra!

Đổ muối nóng chảy vào nước, cái kết vô hậu xảy ra bất ngờ

Đổ muối nóng chảy vào nước, cái kết vô hậu xảy ra bất ngờ

Đổ muối nóng chảy vào nước, cái kết vô hậu xảy ra bất ngờ