Đồ hộp

ĐỒ HỘP - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Sốc' với những thành phần được cho phép xuất hiện trong thực phẩm

"Sốc" với những thành phần được cho phép xuất hiện trong thực phẩm

Cộng đồng mạng

Cục quản lý thực phẩm FDA đã vạch ra những khiếm khuyết về sản xuất hàng loạt và những khiếm khuyết này được coi là vẫn trong mức cho phép.

Xem thêm