Đo độ "đẹp trai" của các mỹ nhân KPop

25/11/2013, 08:00 GMT+07:00

Thử xem Lee Hyo Ri, IU, Park Shin Hye, Sulli, Yuri... ai giả trai đẹp trai nhất!

Chúng ta đã từng chấm điểm những mỹ nam KPop giả gái xinh nhất, giờ đến lượt những mỹ nhân KPop "cải nam trang" nhìn đẹp trai nhất. Thang điểm sẽ được chấm dựa trên 3 yếu tố: độ đẹp trai, độ đáng yêu và độ nóng bỏng.

Xem thêm: Mỹ nam Hàn giả gái: Ai xinh hơn?


		1.  GYURI
		
		
		
		
		Độ đẹp trai: 10
		Độ đáng yêu: 6
		Độ nóng bỏng: 9
		1.  GYURI
		
		
		
		
		Độ đẹp trai: 10
		Độ đáng yêu: 6
		Độ nóng bỏng: 9
		1.  GYURI
		
		
		
		
		Độ đẹp trai: 10
		Độ đáng yêu: 6
		Độ nóng bỏng: 9
		1.  GYURI
		
		
		
		
		Độ đẹp trai: 10
		Độ đáng yêu: 6
		Độ nóng bỏng: 9 1.  GYURI
Độ đẹp trai: 10
Độ đáng yêu: 6
Độ nóng bỏng: 9


		2. HYERI
		
		Độ đẹp trai: 6
		Độ đáng yêu: 7
		Độ nóng bỏng: 5 2. HYERI

Độ đẹp trai: 6
Độ đáng yêu: 7
Độ nóng bỏng: 5


		3.  IU
		
		Độ đẹp trai: 6
		Độ đáng yêu: 7
		Độ nóng bỏng: 3 3.  IU

Độ đẹp trai: 6
Độ đáng yêu: 7
Độ nóng bỏng: 3


		4. MINAH
		
		
		Độ đẹp trai: 6
		Độ đáng yêu: 8
		Độ nóng bỏng: 4
		4. MINAH
		
		
		Độ đẹp trai: 6
		Độ đáng yêu: 8
		Độ nóng bỏng: 4 4. MINAH


Độ đẹp trai: 6
Độ đáng yêu: 8
Độ nóng bỏng: 4

5.  PARK SHIN HYE
Độ đẹp trai: 7
Độ đáng yêu: 8
Độ nóng bỏng: 7
 
6.  SULLI


Độ đẹp trai: 9
Độ đáng yêu: 10
Độ nóng bỏng: 6

7.  YURI

Độ đẹp trai: 8
Độ đáng yêu: 5
Độ nóng bỏng: 9
 
8. LEE HYORIĐộ đẹp trai: 7
Độ đáng yêu: 4
Độ nóng bỏng: 5
 
9.  YOON EUN HYEĐộ đẹp trai: 7
Độ đáng yêu: 8
Độ nóng bỏng: 5