Đố bạn có thể khui 5 chai bia một lúc đấy!

14/11/2015, 22:30 GMT+07:00

Anh chàng người Đức này có một trò vui với 5 chai bia, bạn xem xong là muốn thử "luôn và ngay" đó!

Anh chàng người Đức này có một trò vui với 5 chai bia, bạn xem xong là muốn thử "luôn và ngay" đó!

Những anh chàng này đã có một trò vui với những chai bia. Họ đang tìm cách khui 5 chai bia một lúc, đạo cụ của họ chính là... 5 cây thước kẻ. Anh chàng có bàn tay ma thuật này đã làm chuyện gì với 5 cây thước đó vậy?


5 người giữ chặt 5 chai bia, một người giữ 5 cây thước, đầu của các cây thước kê vào nắp chai.
 

Pực... 5 cái nắp chai đều rời ra.