Công dụng "thần thánh" của khoảng giữa nút âm lượng tai nghe iPhone

Chỉ cần thao tác trên nút điều chỉnh tai nghe iPhone, người dùng có thể xử lí hàng loạt chức năng mà không cần chạm vào máy.

Có lẽ nhiều người còn chưa biết khoảng giữa của nút điều chỉnh âm lượng tai nghe iPhone dùng để làm gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn.


Bấm 1 lần vào nút giữa, các chương trình như nghe nhạc hay đọc sách sẽ tự động phát hoặc ngừng lại. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa, các chương trình như nghe nhạc hay đọc sách sẽ tự động phát hoặc ngừng lại. (Ảnh: Internet)


Bấm 2 lần liên tiếp vào nút giữa để chuyển sang bài hát tiếp theo. (Ảnh: Internet)
Bấm 2 lần liên tiếp vào nút giữa để chuyển sang bài hát tiếp theo. (Ảnh: Internet)


Bấm 3 lần liên tiếp để quay lại bài trước. (Ảnh: Internet)
Bấm 3 lần liên tiếp để quay lại bài trước. (Ảnh: Internet)


Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua về phía trước. (Ảnh: Internet)
Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua về phía trước. (Ảnh: Internet)


Bấm 3 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua ngược về phía sau. (Ảnh: Internet)
Bấm 3 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua ngược về phía sau. (Ảnh: Internet)


Bấm 1 lần vào nút giữa để nhận cuộc gọi tới hoặc gác máy. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa để nhận cuộc gọi tới hoặc gác máy. (Ảnh: Internet)


Bấm 1 lần vào nút giữa để chuyển sang cuộc gọi mới, cuộc gọi trước sẽ chuyển sang chế độ chờ. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa để chuyển sang cuộc gọi mới, cuộc gọi trước sẽ chuyển sang chế độ chờ. (Ảnh: Internet)


Bấm 1 lần vào nút giữa và giữ để từ chối, chuyển cuộc gọi đến vào hộp thư thoại. Thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa và giữ để từ chối, chuyển cuộc gọi đến vào hộp thư thoại. Thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)


Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để kết thúc cuộc gọi, thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)
Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để kết thúc cuộc gọi, thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)


Ở màn hình chính, bấm 1 lần và giữ nút giữa để kích hoạt trợ lí giọng nói Siri. (Ảnh: Internet)
Ở màn hình chính, bấm 1 lần và giữ nút giữa để kích hoạt trợ lí giọng nói Siri. (Ảnh: Internet)


Để trò chuyện với Siri, chỉ cần bấm vào nút giữa sau khi nó được kích hoạt. (Ảnh: Internet)
Để trò chuyện với Siri, chỉ cần bấm vào nút giữa sau khi nó được kích hoạt. (Ảnh: Internet)


Mở ứng dụng Camera và bấm 1 lần vào nút + để chụp ảnh, cách này rất hữu ích với những bạn hay chụp ảnh tự sướng. (Ảnh: Internet)
Mở ứng dụng Camera và bấm 1 lần vào nút + để chụp ảnh, cách này rất hữu ích với những bạn hay chụp ảnh tự sướng. (Ảnh: Internet)

D.H. - Theo thegioitre.vn | 19/01/2016