Đinh Thị Thu Thùy

ĐINH THỊ THU THÙY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khánh Linh rút khỏi Căp Đôi Hoàn Hảo vì sức khỏe

Khánh Linh rút khỏi Căp Đôi Hoàn Hảo vì sức khỏe

Đời

Mùa thứ hai của chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo đang chuẩn bị lên sóng thì Khánh Linh tuyên bố rút lui.

Xem thêm