"Đính chính" lại 6 điều mà ai cũng tưởng là thật

27/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Uống rượu không hề giết chết tế bào não đâu nhé, hay Thomas Edison không phải là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn.

Uống rượu không hề giết chết tế bào não đâu nhé, hay Thomas Edison không phải là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn mà chúng ta vẫn tưởng.

Cùng xem lại 6 điều bạn tưởng thật hoá ra lại không như ta tưởng.